Europeiska logopedidagen 6 mars: nytt normerat bedömningsmaterial!

Datum: 4 March, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Den 6 mars varje år uppmärksammas Europeiska logopedidagen i hela EU för att belysa effekterna av olika typer av kommunikationsstörningar på människors liv. År 2016 ligger fokus på taldyspraxi hos barn.

Europeiska logopedidagen, copyright Svenska Logopedförbundet.

Europeiska logopedidagen, copyright Svenska Logopedförbundet.

Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA), är ett test utvecklat i syfte att bedöma talmotorisk förmåga hos barn med talstörning där man misstänker taldyspraxi. Resultatet ger underlag för såväl diagnostisering som intervention och kan ge information om grad av svårighet. DYMTAs dynamiska testmetod innebär att logopeden ger stöd och ledtrådar under bedömningen för att nå barnets maximala förmåga. Testet är normerat för barn mellan 3;00 och 8;11 år. Arbetet med DYMTA planerades och startade 2013 med utgångspunkt i Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills, DEMSS (Strand et al., 2013). Tre examensarbeten i logopedi har genomförts för att samla in normdata.

Svenska Logopedförbundet publicerar denna text i samarbete med Susanne Rex, logoped och doktorand, Karolinska institutet, Anita McAllister, docent, Karolinska institutet och Kristina Hansson, docent, Lunds universitet. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.