Europeiska Logopedidagen 2019

Datum: 13 March, 2019
Logopedi, Opinionsbildning

För en vecka sedan, alltså den 6 mars, ägde den Europeiska Logopedidagen rum. Årets tema var autism. Dagen uppmärksammades genom en rad evenemang, exempelvis öppet hus på logopedmottagningar till bokbord och utställningar, föreläsningar, inslag i lokalradio och lokaltidningar.

I Värmland publicerades två artiklar i Nya Wermlands-Tidningen respektive Värmlands folkblad.

NWT (betalvägg):

Snart 6-årige Noah har autism och taldyspraxi och får hjälp av kommunanställda logopeden Stina Johansson på sin förskola. Det är bara två av Värmlands kommuner som har logoped anställd, nämligen Karlstad och Säffle. Språkförskolor finns bara i Karlstad. I nuläget finns det ingen motsvarighet till språkförskola när barnen går vidare till skolan, men behovet finns enligt Stina Johansson och logopedkollegan Carin Ölmestig, som jobbar på BUP.

Noah använder en surfplatta med program för att underlätta kommunikationen, hans mamma säger att man kan tacka gudarna för tekniska hjälpmedel. Familjen jobbar också med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att stötta kommunikationen. Noahs mamma uttrycker en viss oro inför skolstarten eftersom hon upplever att skolans kunskap om autism och språksvårigheter är låg.

VF (betalvägg):

Värmland ligger i botten vad gäller logopedtäthet. I hela länet finns ett drygt 20 logopeder, varav endast två i kommunerna. År 2017 gick det drygt 13 300 värmlänningar per landstingslogoped medan rikssnittet var drygt 9 900.

Fanny Frederiksen började jobba som skollogoped i Säffle 2018. Hon har bland annat arbetat med att anpassa kommunens skolor utifrån ett NPF-perspektiv. Logopedkollegan på BUP, Carin Ölmestig menar att om alla skolor blev bättre på detta, kanske färre barn och unga skulle behöva söka hjälp via BUP. Karlstads kommunlogoped Stina Johansson påpekar att målen inom skolan kräver alltmer språklig kompetens inom alla ämnen.

 

Region Dalarna släppte en film av logopederna Åsa Rundström och Kristina Pettersson, där skolbarn som stammar medverkar.

P4 Östergötland hade ett radioinslag med logopedstudenter.

Flera 6-mars-evenemang finns på Svenska Logopedförbundets hemsida!

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.