ESSENCE-Q

Datum: 1 September, 2015
Kompetensutveckling

 ESSENCE-Q är ett frågeformulär avsett för klinisk användning och forskning. Syftet med formuläret är att upptäcka barn som har svårigheter inom ESSENCE-begreppet, bland annat autismspektrumtillstånd, ADHD, DCD, språkstörning och Tourette syndrom. ESSENCE-Q är inte ett diagnostiskt instrument. Psykometriska studier pågår. Formuläret finns tillgängligt på svenska, engelska, japanska och franska.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.