ESD-team i Sörmland

Datum: 9 December, 2020
Logopedi

Region Sörmland 2020-11-27:

Region Sörmland sjösätter flera team för att arbeta med rehabilitering av medicinskt färdigbehandlade patienter som har milda till måttliga funktionshinder efter stroke.

Strokeenheten på Nyköpings lasarett startar ett externt rehabiliteringsteam, ett så kallat Early Supported Discharge-team (ESD-team) där bland annat arbetsterapeut och fysioterapeut ingår.

EDIT: det framkommer efter dialog med en logoped i Sörmland att informationen i Regions Sörmlands pressmeddelande är felaktig: logoped saknas dessvärre i Nyköpings ESD-team. Det saknas resurser och logopeddeltagandet i övriga ESD-team är starkt begränsat. Enligt vad Logopeden.se erfar har ingen förnyad diskussion förts vad gäller omprioritering av resurser och hållningen från logopedin är att inga nya projekt kan ges resurser inom befintlig ram. Extra resurser måste i så fall skjutas till.

Värt att nämna i sammanhanget är att Sörmland ligger klart lågt i logopedbemanning i förhållande till befolkning: 12 logopeder per 100 000 invånare jämfört med 18 i riket (2018 års statistik).

Ett ESD-team finns redan i Katrineholm och ett tredje ska införas i Eskilstuna. Denna typ av team ligger enligt Region Sörmland i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokevård. EDIT: Men alltså, med ytterst lite logopedresurs.

Syftet med teamen är att patienterna snabbare ska påbörja sin rehabilitering i sin vardagsmiljö, vilket ger fler patienter bättre möjligheter att träna upp sina funktioner efter en stroke. Totalt kan cirka 185 patienter per år i Sörmland komma i fråga för denna typ av rehabilitering.

ESD-team har utvärderats i ett pilotprojekt i regionen som visade att en stor del av patienterna var mycket nöjda. Rehabiliteringen i hemmet planeras tillsammans med varje patient och i samverkan med primärvården och kommunernas vård och omsorg.

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.