Ersättningsmodeller hämmar innovation

Datum: 19 April, 2017
Övrigt

Altinget.se 6 april:

Hur resurserna inom svensk hälso- och sjukvård ska användas har länge varit en het potatis. Kortsiktiga beslut och missriktade ersättningssystem är några av anledningarna som lyfts fram som förklaringar till problemen i vården.

Stiftelsen Leading Health Care (LHC) har, på uppdrag av Vinnova,  granskat ersättningssystemens utformning. Projektet har resulterat i en vägledning för hur ersättningsmodellerna kan anpassas för att möjliggöra innovation. Ekonomistyrningen är inte den enda orsaken till bristande mottaglighet. Dagens utformning av ersättningssystem tenderar dock att begränsa utrymmet för att testa och införa nya lösningar och arbetssätt.

Tillitsdelegationen kommer i sitt delbetänkande i juni också ta upp ersättningsmodellerna.

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.