Eran är över – Ulrika Guldstrand avgår nu som ordförande för Slof

Datum: 13 May, 2020
Blogg, Fackligt

Med vässade argument och välarbetade förslagsunderlag steg svenska logopedförbundets styrelse med ordförande Ulrika Guldstrand i spetsen in i ABF-huset i Stockholm där 2014 års förbundsmöte skulle äga rum. I tron om att detta kunde bli ett historiskt långt förbundsmöte för Svenska Logopedförbundet hade styrelsen en särskild sak högst upp på agendan: att övertyga delegater och mötesdeltagare om att ett byte från förbundet DIK till SRAT var det bästa för logopederna i Sverige. En förbundsflytt inom SACO hade aldrig tidigare skett och förslaget antogs bli bemött med en del skepsis. Förbundsmötet 2014 blev dock allt annat än långdraget och kontroversiellt. Kvar stod en överrumplad logopedstyrelse som fick slänga de slipade argumenten i papperskorgen. Efter endast en kort introduktionen av förslaget hade nämligen ett enhälligt beslut tagits förvånande snabbt. Slof skulle flytta från DIK till SRAT. 

Med 17 år i styrelsen varav de 11 senaste som ordförande ser Ulrika Guldstrand tillbaka på det där förbundsmötet i januari 2014, som ledde till beslutet om flytten, som ett av de största ögonblicken under hennes verksamma tid i Slof; – Jag har nog aldrig i mitt liv upplevt en så stor känsla av samtidig triumf och antiklimax. Vi bara stod där allihop i styrelsen och glodde på varandra utan att riktigt veta vad vi skulle göra, eller säga. Det var härligt, snopet och omtumlande, allt på en gång, säger Ulrika.

Flytten från DIK till SRAT blev nästintill konfliktfri och de flesta medlemmar hängde med i flytten och medlemsantalet har sedan dess bara ökat. 

Ulrika Guldstrand tog logopedexamen 1998 i Lund och blev 2003 invald som ledamot i Svenska Logopedförbundets styrelse. Sex år senare skulle en ny ordförande väljas på förbundsmötet 2009 efter en lång stämmodag. Valet av ny ordförande för Slof föll på den då 35-åriga Ulrika Guldstrand. Trött men väldigt glad började Ulrika sitt uppdrag som förbundsordförande som skulle komma att sträcka sig över 11 år. Under dessa 11 år har Ulrika deltagit i många sammanhang som få har tillgång till: – Sammanhang där jag träffar massor av människor och läser in mig på en hel mängd saker som kanske inte har omedelbar relevans för yrket, men som visar vart saker – t e x hälso- och sjukvården – är på väg. Världen växer, kontexten för den egna logopediska verksamheten blir större. Vissa saker blir krångligare och andra saker blir klarare, konstaterar Ulrika.

Och det är att vara just mer utåtriktad som har varit hennes målsättning med arbetet som ordförande: – Mitt mål var att vår verksamhet skulle bli mer uppsökande än den var när jag påbörjade min första styrelseperiod, och att vi genom det arbetet skulle få möjlighet att påverka vår arbetsmarknad och våra patienters tillgång till vård.

På frågan om vad Ulrika tror krävs av en förbundsordförande svarar hon att det är bra att ha ett bra minne, envishet och uthållighet. Det sistnämnda för att det kan ta år att få gehör för en fråga politiskt eller hos myndigheter. Hon lyfter ytterligare en egenskap: – Kanske måste man ha en tjatig ådra också, för man kommer att säga samma sak i liknande sammanhang om och om igen under lång tid.

Nu avslutar alltså Ulrika sitt långa styrelseliv i Svenska Logopedförbundet, men Ulrika vurmar ändå för framtiden av sitt skrå. Hon hoppas och tror att logopeder kommer att finnas på många fler ställen inom hälso- och sjukvården än vad de gör idag men att landets logopeder måste våga sprida sig och hoppa på tåget utan att hålla sig fast vid hur det alltid har varit: – Det sker mycket gällande hälso- och sjukvårdens organisation just nu och kommer att göra det under ett antal år framåt. Vi måste våga splittra de klassiska logopedmottagningarna och ta klivit ut i andra delar av vården. Det här kommer att ske successivt och lokalt på de enskilda arbetsplatserna ute i regionerna. Det har redan börjat och jag tror att den pågående pandemin faktiskt kan komma att skynda på processen. Vidare hoppas Ulrika att logopeder så småningom blir en lagstadgad del av elevhälsan: – Vi har gjort ett intåg i skolans värld som är ganska unikt. Jag hoppas ska leda till en bredare förståelse och insikt om att vår profession verkligen behövs i skolan och att vi praktiskt kan bidra till att fler elever klarar målen och går ut med godkända betyg från grundskola och gymnasium.

Den 15 maj 2020 äger nästa förbundsmöte rum, i corona-pandemins spår genomförs mötet digitalt. En ny styrelse och ordförande ska väljas och Ulrika Gulstrand avgår officiellt från sitt uppdrag. Hon lämnar med varm hand över ansvaret till en styrelse och en kår som hon varit med och satt stora avtryck på. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.