Epilepsi och logopedi

Datum: 13 February, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi, Opinionsbildning

Idag den 13 februari uppmärksammas epilepsi över hela världen. Världsepilepsidagen uppmärksammar behoven av ökad kunskap, mer resurser till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi.

Vikten av logopeder i epilepsiteam

Hos barn, oavsett epilepsiform, påverkas oralmotoriken liksom den expressiva språkliga förmågan, och då särskilt ordmobiliseringsförmågan. Skolprestationer kan därför drabbas. Vid partiell epilepsi kan effekterna bli olika beroende på var anfallen startar. Ibland ses dysartri då anfallsfokus är i oralmotoriskt centrum. Ligger fokus i stället i ett expressivt språkligt område drabbas expressiv språkförmåga, och språkförståelse drabbas om mer receptiva hjärnområden har anfallsaktivitet. Inte sällan finns dock flera epileptiska foci med diffusare symptombild.

Hos vuxna är temporallobsepilepsi vanligt, vilket bland annat har negativa effekter på verbalt minne och uttrycksförmåga. Långvarig anfallsaktivitet kan leda till kognitiv funktionsnedsättning.

Logopeder behöver lära sig mer om epilepsi

2012 skrev Rejnö-Habte Selassie i Svenska Logopedförbundets tidning att logopeder inte har tillräcklig kunskap om gruppen av patienter med epilepsi och att ytterst få logopeder jobbar med dessa patienters specifika problem.

Hur ser det ut idag? Finns det neurologopeder i epilepsiteam för vuxna? Hur vanligt är det med barnlogopeder i epilepsiteam för de barn som inte tillhör habiliteringen? Vad får man lära sig om epilepsi på logopedutbildningen?

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.