Enkätdeltagare inom neurologopedi sökes

Övrigt

PÅ FINSKA LÄNGRE NER / SUOMEKSI ALLA

Bästa talterapeut/logoped

Jag studerar logopedi vid Åbo Akademi och samlar in data till min pro  
gradu-avhandling gällande språklig behandling av vuxenneurologiska  
klienter. Avsikten med avhandlingen är att kartlägga nuvarande  
terapimaterial och behov av nytt material för språklig behandling av  
vuxenneurologiska klienter. Målgruppen är kliniskt verksamma  
legitimerade
talterapeuter i Finland och logopeder i Sverige.

Nedan finns en länk till ett elektroniskt frågeformulär. Deltagandet  
är frivilligt och fullständigt anonymt* och svaren kommer att raderas  
från nätblanketten efter att de har överförts till ett  
statistikprogram. Data kommer därefter att sparas i elektronisk form  
bakom lösenord på Logopedin vid Åbo Akademi. Genom att svara och  
återsända frågeformuläret ger du ditt samtycke till att den  
information du fyllt i används inom ramen för avhandlingen och  
eventuellt i en inhemsk eller en internationell publikation.

Att fylla i frågeformuläret tar ca 15-20 minuter. Du kan välja mellan  
ett finskt och ett svenskt frågeformulär.

Jag hoppas att du har tid att fylla i frågeformuläret inom två veckor,  
senast 12.6.2019. Alla svar är högst uppskattade och betydelsefulla  
för att kunna skapa en så realistisk bild av situationen som möjligt.

Länk till det svenska frågeformuläret:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/11470/lomake.html

Länk till det finska frågeformuläret:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/11470/lomake.html?rinnakkaislomake=Kysely

Med vänlig hälsning och tack på förhand,
Elin Johansson

Vid frågor eller för mer information, kontakta gärna:

Logopedistuderande Elin Johansson
050 4384694
eljohans@abo.fi

Handledare:
Pirkko Rautakoski, legitimerad talterapeut
Tf. professor i logopedi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Åbo Akademi
pirkko.rautakoski@abo.fi

*Dataskyddsplanen i sin helhet finns till påseende hos handledare  
Pirkko Rautakoski, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2,20500 Åbo, Finland.

_________________________________________________________________________________

Hyvä puheterapeutti

Opiskelen logopediaa Åbo Akademissa ja kokoan tietoa pro  
gradu-tutkielmaani varten. Tutkielman aiheena on aikuisneurologisten  
asiakkaiden kielellinen kuntoutus. Tutkielman tarkoituksena on  
kartoittaa millaista materiaalia puheterapeutit käyttävät tällä  
hetkellä aikuisneurologisten asiakkaiden kielellisessä kuntoutuksessa  
ja millaista materiaalia tarvittaisiin lisää. Kohderyhmänä ovat  
kliinisesti toimivat laillistetut puheterapeutit Suomessa ja Ruotsissa  
jotka työskentelevät aikuisneurologisten asiakkaiden kanssa.

Alla on linkki elektroniseen kyselykaavakkeeseen. Tutkimukseen  
osallistuminen on vapaaehtoista ja tapahtuu täysin nimettömästi*.  
Vastaukset poistetaan elektronisestalomakkeesta heti kun ne on  
siirretty tilasto-ohjelmaan. Tiedot säilytetään sen jälkeen  
elektronisessa muodossa salasanan takana Åbo Akademissa. Vastaamalla  
kyselyyn annat suostumuksesi siihen, että antamaasi tietoa käytetään  
tutkielmassa ja mahdollisesti kotimaisessa tai kansainvälisessä  
julkaisussa.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia. Voit valita suomenkielisen tai
ruotsinkielisen lomakkeen.

Toivon, että sinulla on aikaa vastata kyselyyn ja palauttaa se kahden  
viikon sisällä, viimeistään 12.6.2019. Kaikki vastaukset ovat  
arvokkaita ja merkityksellisiä, jotta saataisiin niin realistinen kuva  
tilanteesta kuin mahdollista.

Linkki suomenkieliseen kyselykaavakkeeseen:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/11470/lomake.html?rinnakkaislomake=Kysely

Linkki ruotsinkieliseen kyselykaavakkeeseen:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/11470/lomake.html

Ystävällisin terveisin ja kiitos etukäteen,
Elin Johansson

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä:
Logopedian opiskelija Elin Johansson
050 4384694
eljohans@abo.fi

Ohjaaja:
Pirkko Rautakoski, laillistettu puheterapeutti
Logopedian professori (ma.)
Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta
Åbo Akademi
pirkko.rautakoski@abo.fi

*Tietosuojaseloste on kokonaisuudessaan nähtävillä ohjaajalla, Pirkko  
Rautakoski, Åbo Akademi, Tehtaankatu 2, 20500 Turku, Finland.

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.