Engelska som lingua franca i svenska förskolor

Datum: 20 November, 2022
Kompetensutveckling

Multilingua 2022-09-26; SvD 2022-10-30:

I mångkulturella förskolor har barn börjat använda engelska som gemensamt lekspråk istället för svenska. Doktoranden tillika logopeden Karolina Larsson beskriver tillsammans med ytterligare forskarkollegor fenomenet i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel.

Oväntat fynd

I studien deltog barn i åldrarna 3-6 år från fem olika förskolor. Barn om hade svenska som modersmål använde engelska för att krydda språket medan utbredningen av engelska var mycket större på mångkulturella förskolor. Det fanns också exempel på barn som pratade engelska med varandra trots att de hade samma modersmål. Larsson, vars avhandlingsprojekt handlar om språkmiljöer i förskolor, beskriver förekomsten av engelska i svenska förskolor som ett oväntat fynd.

Språk och status


– Det finns internationell forskning som pekar på att språk har olika status. Barn kan läsa av det och förhålla sig till det på olika sätt. I min studie är engelskan ett lekspråk och det är klart att det är väldigt lustfyllt. Det är möjligt att engelskans ställning som populärkulturellt språk också förstärker det, säger Karolina Larsson.

Otillräcklig exponering för svenska?

Polly Björk-Willén, docent i pedagogiskt arbete, biträdande professor emerita vid Linköpings universitet och medförfattare till artikeln om engelska som lingua franca i förskolan publicerade tidigare i år en forskningsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola för forskningsinstitutet Ifous. Hon konstaterar att det är en tillgång att kunna engelska men ser samtidigt utmaningar med engelska som lekspråk i förskolan eftersom risken är att barnen får för lite tid att möta svenska.
– Många sexåringar som börjar i förskoleklass har inte tillräckligt bra svenska för att kunna tillgodogöra sig läs- och skrivövningar. De är på efterkälken redan från början, säger Björk-Willén, som dock inte tror att man ska förbjuda barn att tala engelska. Istället ska man försöka få svenskan att bli lika lustfylld.

Mer forskning behövs

Enligt Karolina Larsson var det en del barn i studien som bara kunde enstaka ord och meningar på engelska medan andra kunde föra ganska avancerade samtal.
– Jag kan inte uttala mig alls kring hur barn i min studie har lärt sig engelska. Jag har bara tittat hur det använts i förskolan, men inte studerat barns medievanor. Kanske har vi underskattat hur barn lär sig språk vid skärm. Det är något det behöver forskas mer om, säger Karolina Larsson.

Läs mer!

Larsson, K., Björk-Willen, P., Haraldsson, K., & Hansson, K. (2022). Children’s use of English as lingua franca in Swedish preschools. Multilingua. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1515/multi-2022-0062 OPEN ACCESS

Ifous fokuserar: språkutvecklande förskola

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
6 månader sedan
Karolinas studie uppmärksammades även i ett TV-inslag i SVT Nyheter Stockholm den 19 mars 2023: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forskare-tre-fragor-lista-engelska-som-leksprak?fbclid=IwAR1o8z2zB3uOCHuk6gfwca6T5QIJGPxsNBJ-s9YXWzTrBakoTly_Z9unIIg
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.