En annan vård är möjlig!

Datum: 25 May, 2018
Fackligt, Opinionsbildning

Demonstration i Malmö på söndag den 27 maj

söndag 14.00 demonstrerar vårdpersonal, patienter och anhöriga för en vård där behoven och inte de ekonomiska incitamenten styr under parollen “En annan vård är möjlig”.  Budskapet är bland annat att sjukvårdens ersättning ska baseras på tillit till professionen och utgå från behov, inte på vilka diagnoser som registreras.

Slof Skåne kommer att delta i demonstrationen och lokal opinionsbildning är en av de viktigaste frågorna för Svenska Logopedförbundets lokalgrenar  – både på regional och kommunal nivå. 

Alla Slofs lokalföreningar hittar du på förbundets hemsida.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.