Elevhälsan behöver bli proaktiv

Datum: 6 March, 2018
Logopedi, Opinionsbildning

Altinget 6 mars:

Elevhälsan behöver bli proaktiv. Det skriver Slofs ordförande Ulrika Guldstrand tillsammans med företrädare för Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Afasiförbundet/Talknuten, Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention samt Funktionsrätt Sverige.

Allt fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan, blir utmattade eller lider av psykisk ohälsa. Det krävs en stärkt elevhälsa och bättre kunskaper om dessa barns behov.

Fler professioner behöver finnas i elevhälsan, exempelvis arbetsterapeuter, logopeder och fysioterapeuter. Elevhälsan bör finnas nära eleverna för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska ges möjlighet att utforma en fungerande lärmiljö för alla elever.

Läs hela artikeln!

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.