Elever mellan stolarna i Uppsala

Datum: 13 May, 2019
Logopedi

Nyligen skrev vi om situationen i Uppsala, där kommunen stänger kön till logopediska utredningar. Upsala Nya Tidning har träffat kommunlogopeden Anna Selmer, som anser att kommunens beslut kan drabba elever.

Brist på kunskap om språkstörningar

Upsala Nya Tidning, maj 2019: Anna Selmer är logoped på Konsultativt stöd, ett resursteam för elever och personal på Uppsalas skolor. Hon är skeptisk till beslutet att stänga den kommunala kön, vilket innebär att inga nya grundskoleelever kommer att sättas upp på väntelista för logopedutredning i kommunens regi det kommande året.

Enligt Anna Selmer finns det stor kunskap om läs- och skrivsvårigheter, men vad gäller språkstörningar brister kompetensen.

– En diagnos är inget självändamål. Men en utredning av elevens hela språkliga förmåga är viktig eftersom logopeder är experter på just de svårigheterna. Ofta kan diagnosen innebär en lättnad, eleven förstår att det är en specifik svårighet och kan få rätt hjälp och förståelse, menar Selmer.

Risk att elever hamnar i kläm

Giggi Thomson, chef för utbildningsförvaltningens individstöd, menar att man ska se över befintlig kö och se vilka ärenden som är mer akuta och vilka ärenden som logopedmottagningen eventuellt bör ta över.R

Länslogopedins väntetid är bara tre månader. Är inte den ett alternativ?

– Länslogopedin har andra kriterier för utredning. För att de ska ta emot ska det finnas misstanke om omfattande språkliga svårigheter eller svårigheter inom uppmärksamhet och koncentration. Det räcker inte bara med misstänkt dyslexi, säger Anna Selmer.

Läs hela artikeln i Upsala Nya Tidning!

Läs också:


DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.