Elever med språkstörning behöver bättre stöd i skolan

Dagens Samhälle 18 oktober: I samband med DLD Awareness Day skriver Elin Adebo från Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) om behovet av bättre stöd för de barn som har tydliga språksvårigheter men som inte betraktas ingå i specialskolans målgrupp. Det handlar om elever som har stora behov av stöd för … Continue reading Elever med språkstörning behöver bättre stöd i skolan