Elever med språkstörning behöver bättre stöd i skolan

Datum: 18 October, 2019
Opinionsbildning
Elever med språkstörning behöver bättre stöd i skolan

Dagens Samhälle 18 oktober:

I samband med DLD Awareness Day skriver Elin Adebo från Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) om behovet av bättre stöd för de barn som har tydliga språksvårigheter men som inte betraktas ingå i specialskolans målgrupp.

Det handlar om elever som har stora behov av stöd för att klara sin skolgång, men vars språkstörning inte bedöms som grav, vilket gör att de inte tas emot av en statlig skola. DHB möter bland annat ungdomar med språkstörning som berättar om hur de inte fått den hjälp de behövde i skolan. Dessa elever har rätt till både stöd och hjälpmedel och behöver lärare med kunskap om språkstörning.

DHB:s uppfattning är att stora och mellanstora kommuner har tillräckligt många elever med språkstörning för att kunna erbjuda speciella språkskolor eller språkklasser. Det skulle ge eleverna det stöd de behöver och det skulle också vara ett sätt för kommunerna att samla och stärka kompetensen kring språkstörning.

Kommunala språkklasser/språkskolor för elever med språkstörning finns bland annat i Borås, Malmö, Sollentuna och Visby.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.