Elever med diagnoser måste få rätt hjälp

Datum: 13 October, 2016
Opinionsbildning

I Svenska Dagbladet den 29 september skriver Magnus Landgren, Elisabeth Fernell, Christopher Gillberg och Christer Forsell bland annat följande:

“Det kan inte vara rätt att elevers behov av utredning av svårigheter, som kan bero på kognitiva/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel ADHD, autism, dyslexi, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och motoriska koordinationsrubbningar) och som oupptäckta avsevärt försvårar skolfungerande och livssituation – avgörs av skolchefer utan medicinsk eller neuropsykologisk kompetens.”

Debattörerna poängterar behovet av att förtydliga elevhälsans skyldighet att göra kompetenta utredningar och genomföra åtgärder som svarar mot elevens behov när eleverna visar symtom på ohälsa och/eller inte kan möta inlärningskraven. Landgren, Fernell, Gillberg och Forsell anser att ledningen för elevhälsan inte alltid verkar känna till rådande regelverk, såsom  hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.