EFTERLYSNING!

Datum: 11 April, 2019
Kompetensutveckling

Efterlysning av arbetsbeskrivningar inför arbetet med nationella riktlinjer för logopeder i skola och förskola!

Vid den andra nationella nätverksträffen för logopeder i förskola och skola i Norrköping den 7 mars initierades ett arbete för att ta fram nationella riktlinjer för logopeder som är verksamma i förskola och skola. Vi i arbetsgruppen söker nu befintliga arbetsbeskrivningar, lokala riktlinjer, metodböcker och andra dokument som beskriver vad vi som arbetar med logopedi inom olika pedagogiska verksamheter gör! Skicka gärna de dokument som finns i din verksamhet/kommun till saraklingalogoped@gmail.com så att vi kan ta del av det som redan finns skrivet. Dokument som skickas kommer att delas internt i arbetsgruppen som arbetsmaterial att utgå från i vårt arbete med de nationella riktlinjerna. Vi kommer givetvis dela med oss av riktlinjerna innan de är klara för att få synpunkter, liknande arbetet med de kliniska riktlinjerna för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. Det går även bra att skicka synpunkter redan nu gällande vad som är viktigt att få med i de nationella riktlinjerna. Vår målsättning i dagsläget är att ha ett grunddokument om ca två år, men vi återkommer när vi vet mer!

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning arbetsgruppen för nationella riktlinjer:

Julia Andersson, Marika Habbe, Anna Eva Hallin, Maria Hällgren, Elin Jälmbrant, Sara Klinga, Helga Lieber, Anna-Karin Lindqvist, Malin Persson, Rebecca Rindhagen, Ann-Sofie Taleman, Hanna Walsö, Helena Wilkås och Linnéa Östling Edborg

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.