Dysfagiutbildning på SÄBO

Tidningen Logopeden nr 2 2021: I det senaste numret av tidningen Logopeden publicerar vi en vetenskaplig artikel av Aia Altayyar, som har undersökt effekten av en webbutbildning om sväljsvårigheter/dysfagi för sjuksköterskor och undersköterskor på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Tidigare studier har visat att rekommendationer kring sväljsvårigheter från logoped tyvärr inte alltid följs på boenden … Continue reading Dysfagiutbildning på SÄBO