Dysfagiutbildning på SÄBO

Datum: 1 June, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 2 2021:

I det senaste numret av tidningen Logopeden publicerar vi en vetenskaplig artikel av Aia Altayyar, som har undersökt effekten av en webbutbildning om sväljsvårigheter/dysfagi för sjuksköterskor och undersköterskor på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Tidigare studier har visat att rekommendationer kring sväljsvårigheter från logoped tyvärr inte alltid följs på boenden och den främsta orsaken till det är bristande kunskap. Med tanke på tidsbrist och personalomsättning är det relevant att undersöka om webbutbildning kan vara en bra lösning.

Altayyars studie visade bland annat att utbildningen ledde till ökad kunskap och att sjuksköterskorna hade mer förkunskaper om sväljsvårigheter än undersköterskorna.

Grafik: Jessica Anerfält/Svenska Logopedförbundet

Läs hela artikeln i kommande nummer av tidningen Logopeden!

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
1 år sedan
Hej ! Får jag tillgång till artikel ? Arbetar som lärare inom sjuksköterske programmet och undervisar om bedömning av undernäring och sväljsvårigheter.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.