Dysfagi vanligt vid KOL

Datum: 15 June, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Läkartidningen 14 juni 2017:

Logoped och doktorand Margareta Gonzalez Lindh och överläkare Hirsh Koyi  har genomfört den första skandinaviska studien som undersökt förekomst av sväljsvårigheter hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL är den enda folksjukdom i Sverige där mortaliteten ökar och därför finns det anledning att undersöka sväljförmågan hos dessa patienter.

I studien deltog 51 patienter och 65 % av dem upplevde påverkan på sin sväljförmåga i form av hosta, felsväljning och/eller bolusretention. När man slog ihop självupplevda dysfagisymptom med objektiva symptom blev prevalensen av sväljsvårigheter 78 %

Författarna rekommenderar att vården regelbundet följer upp ät- och sväljförmåga tillsammans med med KOL-patienter.

Läs hela artikeln!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.