Dränkt i byråkratin och samordnad individuell plan

Datum: 9 May, 2016
Övrigt

Många har säkert följt och läst Svenska Dagbladets artikelserie om livet som förälder till barn med funktionsnedsättning.

Vi har inget val, vi bara måste orka :Utdragna myndighetsstrider och en ständig jonglering med vårdkontakter och handläggare tär på krafterna hos föräldrarna till 8-årige Noa som har en ovanlig mitokondriell sjukdom.

Många lever på gränsen till vad de klarar av :Tänk dig att ha 70 olika kontaktpersoner som du ska koordinera på fritiden. Det är vardagen för många funkisföräldrar och andra grupper som behöver stöd.

Längtar förtvivlat efter att bara vara mamma

Många krälar på botten av behovstrappan

Föräldrar går under : gensvar på artikelserien. “Att vara förälder till ett barn med funktionshinder är som att spela i en enmansorkester som uppträder gratis 24/7.”

Sedan 2010 gäller att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas om landstinget, kommunen eller den enskilde bedömer att det behövs. För landstingets del gäller planeringen hälso- och sjukvårdsinsatser. Målgruppen är såväl vuxna som barn, som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten enligt Hälso- och sjukvårdslagen, §3f HSL, och socialtjänstlagen, 2 kap. 7§ SoL. Personen behöver alltså inte redan ha insatser från dessa båda huvudmän för att en SIP ska upprättas.

Kommuner och landstinget har långtgående skyldigheter att upprätta SIP. Därför ska den som begär en SIP som regel få det. SIP kan bara upprättas med den enskildes samtycke. En SIP ska innehålla det totala behovet av insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten, samt insatser som utförs av andra aktörer. Planen ska förbättra samarbetet mellan de berörda myndigheterna och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden. I KSL:s manual för SIP står det: “De som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård och som bedömer att en SIP behövs för att någon ska får sina behov tillgodosedda, måste starta ett arbete med samordnad individuell plan. Arbetet ska påbörjas utan dröjsmål, d v s inom några dagar.”

Hur ser det egentligen ut i praktiken? Hur ser dina erfarenheter ut vad gäller att vara delaktig i SIP? Har du som logoped initierat SIP? Hur kan vi på bästa sätt samverka med andra aktörer för att anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska slippa dränkas i byråkrati?

(Källor: Kommunerna i Stockholms län (KSL), Socialstyrelsen, Vårdgivarguiden Stockholms läns landsting)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.