DN debatt: tolkar behövs för god och säker vård!

Datum: 21 October, 2022
Fackligt, Opinionsbildning

Dagens Nyheter 2022-10-20:

Tillsammans med ordföranden från nio andra fack- och yrkesförbund som företräder hälso- och sjukvårdsprofessioner debatterar Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström om det befängda förslaget i Tidöavtalet att begränsa rätten till offentligt finansierad tolk.

Förslaget att begränsa rätten till kostnadsfri användning av tolk riskerar att leda till felbehandlingar med ökat lidande och ökande samhällskostnader som följd, vilket också medför att patient­säkerheten hotas.

“Att förstå våra patienter är en absolut förutsättning för att sätta in rätt behandling – vilket i våra yrken ofta handlar om direkta hot mot hälsa och liv. Till synes små detaljer kan ha en avgörande skillnad för bedömningen av såväl fysisk som psykisk ohälsa.”

(Eikers et al., Dagens Nyheter, 2022)

Man påtalar också att begränsningar av rätten att använda tolk kommer att innebära stora svårigheter för professioner inom hälso- och sjukvård att agera i linje med yrkesetiska riktlinjer. 

Läs hela debattinlägget!

Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.