Direkt intervention kan vara effektivt för att stärka språkförståelse

I somras publicerades en forskningsöversikt om intervention vid nedsatt språkförståelse, författad av Sirpa Tarvainen med kollegor. Forskarna har granskat interventioner vid språkstörning/ språksvårigheter riktade till barn i åldrarna 1-8 år. En viktig slutsats är att språkförståelse kan förbättras med rätt behandlingsmetod. “Although oral language comprehension difficulties are considered resistant to intervention, they can be ameliorated … Continue reading Direkt intervention kan vara effektivt för att stärka språkförståelse