Mötet: Digitalt verktyg stöttar föräldrar till barn med språkstörning

Tidningen Logopeden nr 1 2021: Logopederna Malin Kroon och Tina Landgren vid Skaraborgs sjukhus har tagit fram ett digitalt föräldrastöd som via 1177 erbjuds föräldrar till förskolebarn med språkstörning. Bättre förutsättningar för hemträning  Barnlogopederna vid Skaraborgs sjukhus ger begränsat med direkt behandling. Istället följer man upp barn med språkstörning ungefär var tredje månad och ger förslag och … Continue reading Mötet: Digitalt verktyg stöttar föräldrar till barn med språkstörning