Mötet: Digitalt verktyg stöttar föräldrar till barn med språkstörning

Datum: 4 March, 2021
Europeiska Logopedidagen, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 1 2021:

Logopederna Malin Kroon och Tina Landgren vid Skaraborgs sjukhus har tagit fram ett digitalt föräldrastöd som via 1177 erbjuds föräldrar till förskolebarn med språkstörning.

Bättre förutsättningar för hemträning 

Barnlogopederna vid Skaraborgs sjukhus ger begränsat med direkt behandling. Istället följer man upp barn med språkstörning ungefär var tredje månad och ger förslag och material för hemträning men man såg sparsamt med resultat och behövde hitta en lösning för hur man får det att hända mer på hemmaplan, mellan besöken hos logopeden. 

I det digitala verktyget finns bland annat informationsfilmer översatta till olika språk, träningsdagbok och behandlingsmaterial.  

–Material som vi annars skulle skriva ut och ge föräldrarna i handen finns nu istället tillgängligt via verktyget, berättar Tina Landgren som förklarar att logopeden har möjlighet att successivt låsa upp de material som man bedömer att varje patient behöver.  

Familjerna har lika tät logopedkontakt som tidigare och programmet fungerar som stöd mellan besöken.  

–Det digitala verktyget gör också att det är lättare för föräldrar att få kontakt med logopeden. Via en meddelandefunktion kan de ställa frågor, till exempel om hur ett material är tänkt att användas, säger Malin Kroon.  

Innovationsfrämjande klimat 

Projektet med att ta fram det digitala verktyget har fått ekonomiska medel och coachning från Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen och det är inte första gången en digital innovation kommer från logopedverksamheten på Skaraborgs sjukhus. Vad är hemligheten bakom uppfinningsrikedomen? 

Malin och Tina är överens om att tidigare och nuvarande chef har haft en viktig roll när det gäller att uppmuntra och ge utrymme för utvecklingsarbete, vilket nu ses som självklara delar av arbetet på kliniken. 

Möjlighet till nationell spridning via 1177

Tanken har hela tiden varit att möjliggöra spridning av verktyget. Därför har man försökt hålla materialen neutrala och inte kopplat till Skaraborgs specifika förutsättningar och rutiner. Själva programmet går inte att ändra men i 1177 finns en del delar som är redigerbara vilket möjliggör lokal anpassning. 

En längre version av artikeln finns i senaste numret av tidningen Logopeden!  

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.