Digitalt stöd vid språkstörning

Datum: 5 November, 2020
Logopedi

Vgregion.se 2020-11-05; Svenska Logopedförbundet 2020-11-18:

Logopederna Tina Landgren och Malin Kroon vid logopedimottagningen Skaraborgs sjukhus Lidköping har tagit fram ett digitalt stöd för vårdnadshavare till barn med språkstörning som är översatt till tio språk.

-Programmet Barn med språkstörning- stöd från logopeden är ett digitalt stöd för vårdnadshavare till barn med språkstörning och ska fungera som ett stöd för språklig träning mellan besöken hos logopeden.

Programmets innehåll

Materialet innehåller bland annat hela 55 korta informationsfimer, träningsdagbok, påminnelser för träning samt belönings- och träningsmaterial. Vårdnadshavarna kan nå programmet oavsett plats och tid och många delar finns översatta. Informationsfilmerna finns på arabiska, BKS, dari, engelska, finska, kurmanju, persiska, somaliska, sorani och tigrinja. Stödprogrammet levereras till användarna via 1177.

Nytt arbetssätt

Införandet av det digitala stödet innebär att logopedmottagningen förändrar sitt arbetssätt. Innan nybesöket sker nu ett obligatoriskt utbildningstillfälle om tal- och språkutveckling, språkstörning samt generella språkstimulerande råd.

Tina Landgren och Malin Kroon ser programmet som ett komplement till besöken hos logopeden och hoppas att konceptet kan öka följsamheten, det vill säga att underlätta för vårdnadshavare att genomföra språklig träning enligt logopedens rekommendation.

Sprida verktyget på sikt

Svenska Logopedförbundet har varit i kontakt med Tina Landgren och Malin Kroon, som hoppas att det digitala stödet ska kunna spridas till andra logopedmottagningar i andra regioner på lite sikt. Först ska verktyget användas och utvärderas på hemmaplan.

Läs hela pressmeddelandet på VG-regions hemsida

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.