Digitalt patientarbete

Datum: 16 September, 2020
Fackligt, Logopedi

Den 15 september anordnade Svenska Logopedförbundet en andra digital gruppdiskussion om digitalt patientarbete, något som förstås blivit högaktuellt under covid-19-pandemin. Förbundet representerades av Kerstin Wiström och Madeleine Holmqvist.

Aldrig tidigare har vi inom logopedkåren på ett sådant här smidigt sätt kunnat diskutera viktiga frågor och lära av varandra på nationell nivå. Boka in nästa tillfälle för fortsatta diskussioner den 5 oktober klockan 13.00. Zoom-länk har skickats ut till medlemmar i Svenska Logopedförbundet via mail.

Digitala patientmöten

Flera deltagare gör språkliga bedömningar och behandlingar digitalt och upplever att det fungerar väl. Några har hållit eller planerar att hålla kurser digitalt. Förbundsstyrelsen kommer att undersöka kring upphovsrätt och eventuella möjligheter att använda bedömnings- och behandlingsmaterial digitalt.

Teknisk utrustning

På flera håll har det varit svårt att få tag i den utrustning man har behövt under våren på grund av att den har tagit slut i lager, framför allt headset. En mottagning beskriver att samtliga logopeder har headset, extern webbkamera och två skärmar, och att det fungerar väldigt väl. Vissa av deltagarna har möjlighet att dela material såsom korta filmklipp och dokument via de system de använder (framför allt regionala), och det har gett ett mervärde för patienterna och underlättat logopedernas arbete.

Utmaning för vissa patienter

Vad gäller patientens förutsättningar att delta digitalt så var deltagarna överens om att det finns hinder. Ett vanligt förekommande problem är förstås att ljud och bild är av för låg kvalitet hos patienten och när det inte har gått att åtgärda har man planerat in ett fysiskt möte istället. Inom vuxenhabilitering förekommer det att patienten inte har tillgång till internet på sitt gruppboende. En annan svårighet kan vara att patienten behöver stöd i användandet av utrustningen men inte vill ha med personal i rummet när hen träffar logopeden.

Gruppen diskuterade även kallelseförfarande, där det finns olika lösningar för att säkerställa patientsäkerhet. Många använder sig av 1177 för att förmedla länkar till digitala möten. Flera av deltagarna beskrev dock att det kan vara svårt för patienterna att logga in, särskilt vuxna patienter med neurologisk påverkan. De som hade erfarenhet av det beskrev både fördelar och nackdelar.

Har du något ämne du skulle vilja att förbundet anordnar en gruppdiskussion kring? Kontakta kerstin.wistrom@logopedforbundet.se.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.