Diagnosrekommendationer för barn med ätsvårigheter

Datum: 5 March, 2024
Kompetensutveckling, Logopedi

Logopeden nr 1 2024:

Logopeder som arbetar med barn med ätsvårigheter har i flera år saknat adekvata diagnoser och diagnoskoder för att tydligt beskriva ätsvårigheterna. Nu har logopeder inom det nationella nätverket barn medätsvårigheter tagit fram diagnosrekommendationer som finns tillgängliga via Logopedförbundet.

Nationellt utvecklingsarbete

Otydlighet i diagnoskriterier ger sämre förutsättningar för både forskning och kliniskt omhändertagande. Inom ramen för logopednätverket för barn med ätsvårigheter påbörjades därför under hösten 2022 ett arbete med att ta fram tydliga diagnosrekommendationer för barn med ät- och sväljsvårigheter. En fokusgrupp om nio logopeder från olika vårdnivåer och instanser i hela landet har deltagit i arbetet med syfte att underlätta diagnossättning och likrikta vården för barn med ätsvårigheter. 

PFD saknas som diagnoskod i svenska ICD-10

En konsensusdefinition av diagnosen Pediatric Feeding Disorder (PFD) lanserades 2019 av en multiprofessionell panel sammansatt av experter från USA och Kanada. År 2021 inkluderades diagnosen i den amerikanska versionen av ICD-10. Diagnosen saknas i den svenska versionen av ICD-10, men gruppen rekommenderar att den internationella definitionen av PFD används även i Sverige. Tills vidare under en liknande diagnoskod. Socialstyrelsen arbetar med att översätta ICD-11 och uppskattar att en svensk version publiceras i slutet av 2024. Förhoppningen är att PFD kan inkluderas där.

Konsensus behövs för jämlik vård

Fokusgruppen har även konstaterat att diagnostisering av ätsvårigheter inom psykiatrisk och somatisk vård skiljer sig åt, till exempel vad gäller synen på diagnoserna PFD och ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder). Konsensus är önskvärd för god och jämlik vård. 

Rekommendationer

I ett dokument som nu finns publicerat på Logopedförbundets hemsida presenteras tillgängliga diagnoskoder, samt gruppens rekommendationer och reflektioner kring diagnossättning.

Diagnosrekommendationer vid ät- och sväljsvårigheter hos barn

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.