Delphi-studie om stamningsintervention för vuxna

Datum: 5 May, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

En högintressant studie om konsensus kring stamningsbehandling publicerades tidigare i år. Bakom studien står Amy Connery och Scott Yaruss med flera.

Konsensus kring intervention

Författarna har som utgångspunkt att två aspekter av evidens som inte har lyfts tillräckligt när det gäller stamningslitteraturen är perspektiv från logopeder och patienter och menar att sammanställandet av sådan kunskap är ovärderlig när det gäller att understödja hur stamningsintervention för vuxna går till. Forskarna bakom studier hävdar också att efficacy-studier är överrepresenterade i stamningslitteraturen och att det därför behövs mer personcentrerade studier. Studiens målsättning var därför att etablera ett slags ramverk för effektiv intervention för vuxna personer som stammar och att fastställa konsensus bland berörda vad som är nyckelkomponenterna i sådana insatser. Man vände sig till vuxna personer som stammar samt stamningslogopeder som fick delta i en Delphienkät som fokuserade på:

  1. Att identifiera nyckelkomponenter, principer, praktiker, samt strukturella och kontextuella beståndsdelar i stamningsintervention
  2. Att uppnå konsensus vad gäller beståndsdelarna i stamningsbehandling

ICF

Enkätens olika påståenden kategoriserades med hjälp av ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) som anpassades för att fungera i relation till stamning.

Nyckelkomponenter

Totalt deltog 48 personer i studien. Efter en första runda utvecklades 101 påståenden om stamningsintervention och konsensus kunde uppnås kring 89 av dessa i studiens andra runda. När man sedan gick vidare och kategoriserade påståenden med hjälp av innehållsanalys utkristalliserades teman som återspeglade nyckelkomponenter i stamningsintervention i form av bland annat individuella reaktioner på stamningen, begränsningar vad gäller delaktighet samt miljöfaktorer.

Läs hela artikeln!

Connery, A., Yaruss, J. S., Lomheim, H., Loucks, T. M., Galvin, R., & McCurtin, A. (2022). Obtaining consensus on core components of stuttering intervention for adults: An e‐Delphi Survey with key stakeholders. International Journal of Language & Communication Disorders, 57(1), 112–127. Business Source Premier.

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.