Debattinlägg om vikten av tvärprofessionellt studentsamarbete

Datum: 6 September, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi, Student

Representanter för åtta utbildningar inom hälso- och sjukvård, där ibland Axel Bergström från SLOSS styrelse, argumenterar i ett debattinlägg i Dagens medicin om vikten av interprofessionellt lärande som ett led i att höja kvaliteten i vården. Debattörerna menar att genomtänkta, professionsöverskridande moment i Sveriges hälso- och sjukvårdsutbildningar är ett sätt att säkra att medarbetar i vården har den kompetens som krävs för att arbeta i välfungerande, interprofessionella team för att kunna ge personcentrerad vård. Läs artikeln här: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/08/31/ett-startskott-for-tvarprofessionellt-studentsamarbete/

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.