Debatt: skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

Skolvärlden 2022-10-13: I samband med DLD day 14 oktober 2022 debatterade företrädare för Afasiförbundet/Talknuten, DHB, Unga med språkstörning och Logopedförbundet tillsammans med forskare och logoped Anna Eva Hallin om behovet av ökad kunskap om språkstörning i skolans värld. Två elever i varje klass Språkstörning/DLD är en vanlig funktionsnedsättning, ungefär två elever i varje klass har … Continue reading Debatt: skolorna måste fånga upp elever med språkstörning