Debatt: skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

Datum: 15 October, 2022
Logopedi, Opinionsbildning

Skolvärlden 2022-10-13:

I samband med DLD day 14 oktober 2022 debatterade företrädare för Afasiförbundet/Talknuten, DHB, Unga med språkstörning och Logopedförbundet tillsammans med forskare och logoped Anna Eva Hallin om behovet av ökad kunskap om språkstörning i skolans värld.

Två elever i varje klass

Språkstörning/DLD är en vanlig funktionsnedsättning, ungefär två elever i varje klass har språkstörning. Trots detta är funktionsnedsättningen fortfarande relativt okänd. Språkstörning påverkar inlärning i alla skolämnen och leder ofta till sämre skolresultat än genomsnittet och rätt stöd är därför avgörande för dessa elever.

Strategier för att dölja svårigheter

Utmaningarna ökar dessutom ofta över tid för elever med språkstörning/DLD och en del elevers svårigheter upptäcks inte förrän på högstadiet eller gymnasiet, bland annat för att många äldre elever använder olika strategier för att att maskera sina språkliga svårigheter, exempelvis att låtsas att man förstår, att skylla på trötthet eller glömska, säga “jag vet inte” eller att välja aktiviteter som inte kräver så mycket språk. Lärare och elevhälsa behöver bli bättre på att uppmärksamma de här strategierna.

Psykosocial påverkan

Språkanvändning är centralt i sociala interaktioner och många med språkstörning/DLD har svårt med kamratrelationer eller utsätts för mobbning. Ungdomar med språkstörning/DLD rapporterar mer social stress än jämnåriga och språkstörning medför högre risk för ångest och depression.

Skollogopeder är en lösning

Debattörerna rekommenderar skolorna att anställa logopeder som arbetar integrerat i klassrummen tillsammans med lärare och att ta stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Man betonar dessutom att många anpassningar som hjälper elever med språkstörning/DLD är till nytta för alla elever.

Läs hela debattinlägget!

Skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.