Debatt: satsa på cancerrehabilitering!

Datum: 29 December, 2023
Logopedi, Opinionsbildning

Sydsvenska Dagbladet 2023-12-08:

Bristande tillgång till cancerrehabilitering skapar ojämlikhet i hälsa och ökade kostnader för samhället. Det skriver företrädare för patientföreningar och fack- och yrkesförbund, däribland Logpedförbundets ordförande Kerstin Wiström i en debattartikel.

Debattörerna uppmanar politiker och beslutsfattare i landets regioner att säkerställa att de insatser som erbjuds är tillgängliga och används av alla patientgrupper, oavsett ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar och att tillräckliga resurser avsätts för att möta det behov av rehabilitering som finns. Dessutom betonas att de yrkesgrupper som krävs för att den nationella kunskapsstyrningen ska kunna följas finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning. 

“För att både minska mänskligt lidande och använda samhällets resurser på ett mer hållbart sätt är det avgörande att rehabilitering av cancer prioriteras.”

Haag mfl, Sydsvenskan 2023-12-08

Läs hela debattartikeln i Sydsvenskan! 

Räddade liv ska också kunna levas. Satsa på rehabilitering från cancersjukdom

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.