Debatt: röstproblem hos lärare

Datum: 17 December, 2018
Logopedi

Lärartidningen publicerade för ett par veckor sedan ett debattinlägg av logoped och forskare Annika Szabo Portela och specialistlogoped Karin Huss.

Lärare och förskollärare drabbas oftare av röstproblem än andra yrkesgrupper. Röstteknik måste in i lärarutbildningen menar debattörerna, inte minst eftersom 18 % av lärare överväger att byta jobb till följd av röstproblem, enligt en svensk studie från 2011. Förebyggande röstutbildning med fokus på röstteknik och röstergonomi borde vara en självklarhet för alla blivande lärare. Arbetsgivare och företagshälsovård behöver ökad kunskap om hur röstergonomi inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom lär sig eleverna bättre om läraren är röstfrisk och bullernivåerna lägre.

Det varierar hur det ser ut på lärarutbildningarna vad gäller röstteknik. Vid Umeå universitet finns det logopeder anställda som universitetsadjunkter och på Stockholms universitet pågår ett projekt på institutionen för språkdidaktik för att stärka ämnet röstlära och ge lärarstudenterna bättre verktyg för arbetslivet.
Hur ser det ut med röstlära och logopedtillgång vid övriga lärosäten i landet?
DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.