Debatt om logopedi i Värmland

Datum: 3 March, 2022
Logopedi, Opinionsbildning

NWT 2022-02-18; 2022-02-23:

Socialdemokraterna i Värmland motionerar om stärkt kompetens när det gäller barn och unga med språkstörning. Men i en insändare, signerad “Arga logopeden” problematiseras begreppet logopedisk kompetens och skribenten menar att hemsnickrade teamlösningar riskerar att påverka patientsäkerheten negativt.

S vill se multidisciplinära team

I motionen till Region Värmland lyfter Socialdemokraterna prevalensen av grav språkstörning och påtalar att Värmland ligger lågt vad gäller logopedbemanning ur ett nationellt perspektiv. Därför vill S att regionen ska utreda om det går att skapa ett multidisciplinärt team för barn och unga och vill att regionen samt länets kommuner ska kartlägga hur den logopediska kompetensen kan stärkas.

Urvattnad logopedi?

I en insändare menar en anonym logoped att begreppet “logopedisk kompetens” i det här sammanhanget riskerar att bli urvattnat och att det finns klara risker med att låta logopeder ensidigt fokusera på konsultativt arbetsssätt. Skribenten verkar närmast allergisk mot konceptet “logopedisk kompetens” och uppfattar att det står för ett synsätt där logopeder enbart ska jobba konsultativt i team där man ska lära upp andra yrkesgrupper och vårdnadshavare att ta över den direkta behandlingen.

Ingen skulle väl drömma om att kalla poliser för ”polisiär kompetens” och hindra dem i sitt jobb genom att pracka på dem ”konsultativt arbetssätt” eller ersätta dem med logopeder eller röntgenläkare!

Arga Logopeden, NWT 2022-02-23

Insändarskribenten hävdar också att det finns en dålig attityd mot logopeder i Region Värmland och att det är svårt att rekrytera logopeder till regionen.

Istället för hemsnickrade teamlösningar vill skribenten att logopeder placeras ut i verksamheter där de självständigt får arbeta utifrån sin profession, exempelvis inom Barnhälsovård, Öron-näsa-hals, Neurologen, Rehab, BUP och Skolhälsovård.

Läs mer:

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
2 år sedan
Oppositionsrådet och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Mats Sandström (S) förtydligar i ett TV-inslag på SVT Värmland att det är logopeder man avser med beteckningen "logopedisk kompetens". – Vi ser ett behov som inte är tillgodosett i Värmland. Vi har brist på logopeder, därför har vi skrivit den här motionen, säger Mats Sandström. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/forslag-om-att-starka-den-logopediska-kompetensen-i-lanet /Signe, Logopedförbundet
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.