Debatt: logopeder behövs i skolan!

Datum: 5 September, 2020
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Utöka elevhälsan med logopeder så att fler elever får möjlighet att stärka sin språkförmåga och förmågan att läsa och skriva. Det skriver Julia Andersson, Elvira Ashby och Lina Öinert från Svenska Logopedförbundets styrelse i en debattartikel i GP.

Brister vad gäller språk, läsning och skrivning

Många unga vuxna har idag så stora brister i språk-, läs- och skrivförmåga att de har svårt att möta arbetsmarknadens krav. Det visar bland annat Utbildningsradions dokumentär Skrivglappet. Språket är inte bara viktigt för studier och arbete men också för samhället i stort, menar de tre skribenterna. 

Julia Andersson, Umeå (foto: privat), Elvira Ashby, Stockholm (foto: Hatten Förlag) och Lina Öinert, Göteborg (foto: privat) från Logopedförbundet menar att fler skollogopeder behövs.

Orimligt att allt läggs på lärarna

Andersson, Ashby och Öinert menar att det ofta är en omöjlig uppgift för lärare att tillgodose alla behov i ett klassrum. 

“Lärare gör ett fantastiskt jobb, men behöver en utbyggd elevhälsa i ryggen för att möta alla enskilda elevers behov och utmaningar.”

Bristande likvärdighet

Visserligen finns det en del logopeder i grundskolans elevhälsa och i förskolans barnhälsoarbete men utvecklingen går långsamt och logopederna är ojämnt fördelade över landets kommuner. Dessutom är tillgången på logopediska insatser för skolbarn via regionerna ofta begränsad, vilket framgår i en granskning i tidningen Logopeden. Skribenterna förordar därför att logopeder alltid borde ingå i en utbyggd elevhälsa. 

Debattinlägget i GP

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.