Debatt kring omvårdnadsbidraget

Datum: 9 February, 2022
Opinionsbildning

Altinget 2022-01-12:

Företrädare för Autism- och aspergerförbundet menar att det nya omvårdnadsbidraget risker att sätta föräldrar till barn med autism i en rättsosäker situation.

Bakgrund

Sedan 2019 gäller nya regler för bidrag till föräldrar med barn som har en funktionsnedsättning. Det tidigare vårdbidraget blev omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Enligt regeringen var inte syftet att skärpa kraen men Försäkringskassan egen statistik visar att det är precis vad som har skett. Autism- och aspergerförbundets enkät bekräftar den bilden: 57 % har fått en sänkning av bidraget.

Sänkt bidrag trots oförändrade behov

Föräldrar till barn med autism drabbas när det gäller bedömningen av föräldraansvaret och höjda trösklar för respektive nivå i ersättningen. Sänkt ersättning kommer som ett dråpslag för drabbade föräldrar anser debattörerna Ulla Adolfsson, ordförande och Maria Sivall, jurist på Autism- och aspergerförbundet.

I enkätens frisvar framkommer exempelvis att familjer fått sänkt ersättning trots att tillståndet inte är övergående. Man uppger att man inte orkar överklaga eftersom man är helt slutkörd av alla kontakter kring barnet och att hela tiden behöva förklara barnets behov.

Rättsosäkert

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen utvärderat reformen och kommer fram till att föräldrar som söker omvårdnadsbidrag riskerar att hamna i en rättsosäker situation efterosm det inte finns några enhetliga riktlinjer för hur Försäkringskassan ska bedöma till exempel vad som anses vara normalt föräldraansvar.

Debattörerna uppmanar regeringen att återställa bidragets ursprungliga syfte och att genomföra ett kunskapslyft om autism hos Försäkringskassans handläggare. Autism- och aspergerförbundets företrädare vill dessutom se en förenkling av socialförsäkringssystemet.

Läs hela debattinlägget!

Omvårdnadsbidraget måste ändras nu

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.