Debatt kring elevhälsa

Datum: 21 August, 2018
Övrigt

Lakartidningen.se 2018-08-06:

Närmare hälften av dagens 15-åringar uppvisar psykosomatiska symtom. SKL:s Uppdrag psykisk hälsa har nyligen lanserat en så kallad betaversion av metodstöd för elevhälsa och uppmanar slutanvändarna (i första hand rektorer och skolsköterskor) att vara med och utveckla materialet. Synpunkter från skolläkare och andra har lämnats därhän. Ett antal debattörer, däribland professorerna Elisabeth Fernell och  Hugo Lagercrantz menar att SKL borde överväga att samarbete med experter och forskare inom området.

Råd och metoder som syftar till att främja psykisk hälsa bör vara evidensbaserade och debattörerna hävdar att det är oetiskt att föreslå interventioner utan evidens.  Istället för att chansa på ogranskade råd kunde SKL, enligt skribenterna, samarbeta med experter och forskare, förslagsvis via rådet för kunskapsstyrning.  Både rådet och dess experter har gedigen erfarenhet av att ta fram tvärvetenskapligt väl underbyggda och hållbara kunskapssammanställningar.

Läs hela debattinlägget

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.