Debatt kring amningsråd

Datum: 16 December, 2022
Opinionsbildning

Expressen 2022-12-02; 2022-12-09:

Amningsråd ifrågasätts

I en krönika i Expressen kritiserar Linda Jerneck de amningsråd som nyligen publicerats i Västra Götalandsregionen, en rutin som syftar till att skydda, stödja och främja amning i hela vårdkedjan. Jerneck menar att råden är tveksamma och inte uppdaterade utifrån nuvarande forskningsläge. Vidare anser Jerneck att informationen om amningens fördelar är svajig.

Nationell amningsstrategi

I en replik svarar Representanter för Amningsnätverket i Sverige, där bland annat Logopedförbundet är representerat, att amningsråden de facto är uppdaterade. Rekommendationerna bygger på WHO:s/Unicefs tio steg för att skydda, främja och stödja amning som uppdaterades 2018. En svensk översättning publicerades av Socialstyrelsen 2022.

Från och med 2004 drivs inte längre amningsvänliga sjukhus på nationell nivå i Sverige och andelen ammade har sedan dess stadigt minskat i Sverige. Helamning upp till sex månaders ålder har stor betydelse för folkhälsan och frånvaro av amning innebär risker för ohälsa och ökade samhällskostnader.

Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket har antagit en nationell amningsstrategi för 2022-2027 som bland annat innebär en rekommendation om att alla regioner ska implementera the Baby Friendly Health Initiative (BFHI), som ska fungera som ett stöd när det gäller att främja amning.

Evidensbaserad information

Amningsnätverket håller med Linda Jerneck om att gravida och nyförslösta ska få balanserad och vetenskapligt underbyggd information, både om amningens fördelar och om svårigheter men poängterar att man även ska inkludera information om vad frånvaro av amning innebär.

“Föräldrar har rätt att göra informerade val och få det stöd som behövs vare sig de ammar eller ej. Vi värderar inte familjers val – vi värderar frånvaro av korrekt information, frånvaro av kunskap, frånvaro av adekvat stöd – detta är inte acceptabelt. “

Amningsnätverket i Sverige Expressen 9 december 2022

Om amningssstrategin realiseras kommer blivande och nyblivna föräldrar att få möjlighet att både göra informerade val kring amning och att få det stöd de behöver menar företrädarna för Amningsnätverket.

Läs artiklarna i sin helhet!

Kladdigt och knäppt när vården ger amningsråd

Amningsråden är visst uppdaterade

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.