Covidsjuk med svår dysfagi fick mat – avled

Datum: 23 November, 2022
Logopedi

Göteborgsposten 2022-10-29:

Göteborgsposten rapporterar om ett tragiskt fall där en covidsjuk man som vårdades på intensiven avled till följd av aspirationspneumoni efter att ha fått mat, trots att logopeden gett tydliga rekommendationer om patienten hade allvarliga sväljsvårigheter.

Kraftig dysfagi

Patienten omkom i april 2021. När andningshjälpen togs bort, påbörjade logopeden en sväljbedömning men fick avbryta undersökningen då det stod klart att patienten hade kraftigt nedsatt sväljförmåga. Logopeden rekommenderade att patienten endast skulle ges enstaka teskedar med kolsyrat vatten. Trots detta erbjöds patienten mat.

Kritik från IVO

Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Östra sjukhuset. I IVO:s yttranden konstateras att man inte kan utesluta att intaget av föda var en bidragande orsak till den lunginflammation som var en av orsakerna till att patienten avled.

”IVO kan inte utesluta att intaget av föda var en bidragande orsak till den lunginflammation (aspirationspneumoni) som vårdgivaren anger var en av orsakerna till att patienten avled.”

Brister i kommunikationen

Östra sjukhuset ser allvarligt på händelsen men påtalar att den berörda enheten var i en kaotisk situation under våren 2021 när covid härjade som värst. Sjukhuset lägger också en del av ansvaret på patienten själv och menar att patientens ovilja att följa kostrestriktionerna var en bidragande faktor.

Trots att dödsfallet enligt journalen delvis beror på att patienten fick i sig mat i strid med logopedens beslut, ansåg man inte att en anmälan enligt lex Maria var nödvändig.

Läs hela artikeln!

Covidsjuk man kunde inte svälja – fick mat och dog (betalvägg)

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.