Constraint-induced behandling vid afasi

Datum: 27 March, 2023
Kompetensutveckling, Logopedi

Constraint-induced aphasia treatment (CIAT) är en gruppbehandlingsform för personer med afasi. I en nyligen publicerad artikel sammanställer Raymer och Roitsch evidensläget utifrån metaanalyser och systematiska översikter som har studerat behandlingsmetoden.

Totalt inkluderades sex systematiska översiktsartiklar och tre meta-analyser i Raymer och Roitschs artikel. Studiernas metodologiska kvalitet klassades med hjälp av AMSTAR 2, ett instrument för att bedöma metod i systematiska översiktsstudier.

De granskade översiktsartiklarna hade samtliga en del påtagliga metodologiska brister. Av meta-analyserna framgick att effekterna av CIAT sällan var större än jämförbara behandlingsmetoder och författarna drar slutsatserna att:

1) CIAT har liknande effekter som andra, mer multimodalt inriktade behandlingsformer med liknande behandlingsintensitet

2) Framtida systematiska översikter behöver stärka sin metodologiska kvalitet för ökad säkerhet när det gäller slutsatser

Läs hela artikeln!

Raymer, A. M., & Roitsch, J. (2023). Effectiveness of Constraint-Induced Language Therapy for Aphasia: Evidence From Systematic Reviews and Meta-AnalysesAmerican journal of speech-language pathology, 1–9. Advance online publication. https://doi.org/10.1044/2022_AJSLP-22-00248

Läs också:

Tre av tio strokepatienter får afasi

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.