Christina Samuelsson professor vid KI

Karolinska institutet 2020-10-28: Christina Samuelsson har utsetts till professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC. Professuren har huvudinriktning mot förvärvade kommunikativa funktionsnedsättningar hos vuxna och är förenad med befattning som logoped vid ME logopedi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska universitetssjukhuset. Christina Samuelsson är även professor i logopedi vid Linköpings universitet och hennes … Continue reading Christina Samuelsson professor vid KI