Christina Samuelsson professor vid KI

Datum: 2 November, 2020
Logopedi

Karolinska institutet 2020-10-28:

Christina Samuelsson har utsetts till professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC.

Professuren har huvudinriktning mot förvärvade kommunikativa funktionsnedsättningar hos vuxna och är förenad med befattning som logoped vid ME logopedi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska universitetssjukhuset.

Christina Samuelsson är även professor i logopedi vid Linköpings universitet och hennes forskning omfattar vuxna personer med afasi, personer med kommunikativa funktionsnedsättningar vid demenssjukdom samt även barn med språkstörning och barn med hörselnedsättning. En gemensam nämnare för Samuelssons forskningsintressen är ett fokus på ekologisk validitet.

För närvarande leder Christina Samuelsson ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet kring tidig lexikal utveckling och utveckling av gester hos barn med språkstörning och döva barn med cochleaimplantat. Det projektet kommer ni för övrigt att kunna läsa mer om i nästa nummer av tidningen Logopeden som kommer ut i slutet av november!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.