Cancerrehabiliteringen behöver bli mer jämlik

Datum: 26 June, 2024
Kompetensutveckling

Socialstyrelsen 2024-06-19:

Tillgången till cancerrehabilitering varierar, mellan regioner, mellan öppen specialistvård, slutenvård respektive primärvård och på grund av geografiska avstånd. Dessutom är det otydligt vad cancerrehabilitering innebär. Det visar Socialstyrelsens nya kartläggning.

– Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att informera om vad cancerrehabilitering är och vilka insatser som ingår. Det är mer än bara rehabilitering, till exempel förebyggande insatser, säger Sofia Johansson, projektledare på Socialstyrelsen.

Ansvarsfördelningen behöver förtydligas och insatserna behöver samordnas på ett bättre sätt. Kartläggningen visar också att regioner behöver bli bättre på att anpassa erbjudandet om cancerrehabilitering till olika patientgrupper, exempelvis barn i tonåren och unga vuxna. När det gäller barn behöver det byggas upp strukturer för uppföljning av rehabiliteringsbehov efter barncancer.

Socialstyrelsen vill också stärka möjligheterna till uppföljning, vilket i sin tur kräver enhetlig dokumentation av de åtgärder som genomförs. För att stötta det arbetet har Socialstyrelsen bland annat tagit fram anvisningar för användning av åtgärdskoder.

Läs mer!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.