Bryt det digitala utanförskapet

Datum: 16 October, 2020
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning
Bryt det digitala utanförskapet

Dagens Samhälle 2020-10-16:

Ordförandena för Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Afasiförbundet gör gemensam sak i ett debattinlägg idag. Under pandemin har utanförskapet växt bland dem som har svårt att använda digitala tjänster. Därför krävs ökad kunskap och nya förhållningssätt för att bryta det digitala utanförskapet.

En rapport från Post- och telestyrelsen och Begripsam från förra året visade att det har blivit svårare för personer med funktionsnedsättning att använda banktjänster och att e-handla. Hälften av de tillfrågade med afasi, oavsett ålder, hade svårt att använda Bank-ID. Skribenterna menar att kommuner, regioner, myndigheter och företag måste ta ansvar och främja digital delaktighet för alla.

Logopeder och arbetsterapeuter har kompetens att bedöma de förmågor som krävs för att delta i digitala aktiviteter och kommunicera digitalt samt att bedöma vad som krävs för att skapa en tillgänglig digital miljö. Men då behövs mer resurser för att dessa professioner ska kunna bidra till att utveckla digital kompetens hos till exempel personer med afasi. Arbetsterapeuter och logopeder behöver också finnas representerade vid utveckling av digitala kommunikationsredskap.

Läs hela debattinlägget på Dagens Samhälle!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.