Brister i uppföljning av patienter med MS och Parkinsons sjukdom

Datum: 8 December, 2016
Fackligt, Logopedi

Socialstyrelsen 1 december:

Socialstyrelsens första nationella utvärdering vad gäller vården av personer med MS och Parkinson visar brister i uppföljning, rutiner och rehabilitering. Fyra av tio patienter får inte årliga uppföljande läkarbesök. Resultaten av Socialstyrelsens utvärdering visar att delar av vården för dem med MS och Parkinsons sjukdom fungerar relativt väl, till exempel grundbehandlingen med läkemedel. Däremot finns det stora utvecklingsbehov inom flera andra delar av vården.

– Uppföljningen är en förutsättning för att patienten ska få rätt läkemedelsbehandling och för att nya symtom uppmärksammas och behandlas. Vi har också sett att socioekonomiska faktorer spelar in. De med högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning, säger Alexander Svanhagen, utredare vid Socialstyrelsen.

Av utvärderingen framgår också att det finns skillnader mellan landstingen. Av alla MS-sjuka personer i Västerbotten har 79 procent fått minst ett uppföljningsbesök per år, medan detta gäller endast 48 procent av patienterna i Norrbotten.

I de nationella riktlinjerna betonas vikten av multidisciplinära team för att möta patientens behov av till exempel rehabilitering. Utvärderingen visar dock att dessa team saknas helt i nästan var femte specialistverksamhet och i många existerande team saknas viktiga kompetenser. Riktlinjerna ingår i regeringens satsning på kroniska sjukdomar och kommer förhoppningsvis att leda till mer jämlik vård.

Svenska Logopedförbundets remissvar Nationella riktlinjer MS och Parkinson

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.