Bristande vård vid sväljsvårigheter

Datum: 21 March, 2019
Logopedi

SVT Örebro 19 mars: 

En ung kvinna sökte vård på en vårdcentral på grund av sväljsvårigheter. Fyra månader efter besöket på vårdcentralen önskade kvinnan att bli remitterad till en dietist, men vårdcentralens remiss återremitterades eftersom mottagande klinik inte kunde ta emot patienter från andra kliniker. Först efter sex månader fick kvinnan dietistkontakt och det dröjde hela åtta månader innan hon fick komma till logoped.

Sväljsvårigheterna ledde till att kvinnan drabbades av undernäring. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett ärendet och kommit fram till att vårdgivaren brustit i sitt ansvar att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. IVO påtalar även att det finns brister i samordningen av patientens vård, till exempel att det var patienten själv som fick påtala behov av dietist samt det långa dröjsmålet innan kvinnan väl fick dietist- och logopedkontakt.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.