Bristande tillgång till språkutredning i Jämtland-Härjedalen

Datum: 8 July, 2023
Logopedi, Opinionsbildning

Östersunds-Posten 2023-07.06:

Läraren Johanna Grundahl lyfter i ett debattinlägg brister i Region Jämtland-Härjedalen när det gäller tillgång till utredning av språkstörning.

Grundahl poängterar att allt i skolan bygger på språklig förmåga och att ett skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa och utanförskap.

“För att personer med en språkstörning ska få rätt stöd och bemötande av skola och vård behöver språkstörning utredas och diagnosticeras inom regionen. Skolan behöver säkerställa att elever med en språkstörning får rätt stöd genom hela sin skolgång från förskola till gymnasiet.”

Johanna Lindahl, ÖP

Det framgår inte tydligt av själva debattinlägget men man kan misstänka att Region Jämtland-Härjedalen, i likhet med många andra regioner, ransonerar vård för barn i skolåldern med språkliga svårigheter. Någon med lokalkännedom som kan förtydliga vad som gäller?

Läs hela debattinlägget!

Varför utreder inte regionen språkstörning?

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.