Bristande stöd till elever med språkstörning

Datum: 6 December, 2017
Opinionsbildning

I dag publicerade Dagens samhälle ett debattinlägg av Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) generaldirektör Fredrik Malmberg. Enligt 2016 års statistik handlar nästan en tredjedel av myndighetens rådgivningsuppdrag om språkstörning. Om skolan inte ger elever med språkstörning det stöd de behöver, är risken stor att de lämnar skolan utan gymnasiebehörighet och Malmberg betonar vikten av att skolvärlden tar den här elevgruppens utmaningar på mycket större allvar.

SPSM presenterade idag även en kartläggning av vad skolhuvudmän i Stockholm, Uppsala och Gotlands län anser att de behöver för att kunna ge elever med språkstörning en fungerande skolgång. Samtliga tillfrågade svarade att de har behov av det stöd som SPSM erbjuder för att klara detta uppdrag.  Kartläggningen visar att det behövs ytterligare insatser för att barn och unga med språkstörning ska få stöd och anpassningar så att de klarar skolan.  SPSM kommer därför att intensifiera sitt kartläggningsarbete och utifrån det föreslå insatser. Man har redan utökat kurser om grav språkstörning och kommer också att se över hur stöd kan ges till elever som sökt till Hällsboskolan, men som inte erbjuds plats.

Frukostseminarium 6 december där kartläggningen presenterades: 

SPSM:s rapport: Utbildning för elever med språkstörning – vad behöver skolhuvudmännen?

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Nationell kartläggning om stöd vid språkstörning – Logopedforum
6 år sedan
[…] Bristande stöd till elever med språkstörning […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.