Bristande stöd till elever med autism

Datum: 25 April, 2016
Övrigt

Drygt hälften av grundskoleeleverna med autism stannar hemma på grund av bristande stöd och lika många saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Andelen diagnostiserade elever i grundskolan med frånvaro kopplad till brister i anpassningen har ökat med 18 procent på tre år, från 33 procent vid Autism- och Aspergerförbundets mätning 2013, till 51 procent i årets mätning. Autism- och Aspergerförbundet menar att skolor bryter mot lagen genom att inte erbjuda det stöd som en enskild elev behöver.  Inkludering ska handla om elevens väl och ve, men blir i realiteten ofta en fråga om ekonomi och ideologi. Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare, ser en trend där undervisningsgrupper för barn med särskilda behov läggs ner.

– Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska utjämna skillnader. Men det man egentligen erbjuder är samma lösning för alla. Det innebär att man inte har den anpassningsmöjlighet för särskilda behov som finns inskriven i skollagen.

Bristande kompetens, anpassning och stöd är de främsta skälen till frånvaron enligt enkäten.

Hela rapporten Skolenkät 2016 finns att läsa på Autism- och Aspergerförbundets hemsida.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.