Det brukar sägas att barn äter bara de blir tillräckligt hungriga. Men det gäller inte alla barn.

– Elliot är säkert hungrig, men väljer ofta bort att äta eftersom obehaget att äta är större än själva hungerskänslan. Han har uttryckt många gånger att han vill äta, men inte kan. Vissa dagar går det bättre, andra sämre, säger Elliots mamma.

Elliot har tidigare genomgått en utredning på Folke Bernadotte regionhabilitering, som visade att han har sensoriska svårigheter: han känner ett starkt obehag när han får in något i munnen. Man rekommenderade logopedkontakt för att Elliot skulle få hjälp att lära sig äta och en remiss skickades till logopedenheten på Akademiska sjukhuset. Efter lång väntan fick Elliot till slut sin kallelse, men dagen innan besöket ringde avdelningschefen och berättade för Elliots föräldrar att det inte ingår i logopedenhetens uppdrag att behandla barn med sådana ätsvårigheter som Elliot har.

Familjen har nu sökt och fått tid hos en privat logoped. Men de är väldigt kritiska till att de ska behöva söka privat och känner att det skulle behövas en större vårdinsats än en enskild logoped.

– Den offentliga vården borde hjälpa alla barn, säger modern. Det vi skulle vilja är att det fanns ett team som jobbar med de här barnen, med läkare, logoped och dietist, på samma sätt som man hjälper barn med andra typer av diagnoser.